Ergin İnan

İpek Üzeri Baskı, 127x88 cm, Eser ıslak imzalıdır.