Puzant Gocamanyan

Tuval Üzeri Yağlı Boya, 63x78 cm