Lot No:31 - Mehmet Gün
Boyutlar: 49cm. x 63cm.
Teknik: kağıt üzerine karışık teknik
İmza: İmzalı
Sanatçı: Mehmet Gün
Başlangıç Fiyatı: 3.000,00 TL

Mehmet Gün


1956 yýlýnda Ankara’da doðdu. 1976-1981 yýllarý arasýnda Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde Prof. Anton Lehmden ile çalýþtý. 1982’de Hausner’in atölyesine geçti ve 1983’te diplomasýný aldý. 1978’de Viyana Güzel Sanatlar Akademisi (Altýn Figür Ödülü)’nü aldý. Resimlerinde keten ve tuval zemini üzerinde yer yer leke, trükaj ve kaligrafi öðelerinin, görsel ve soyut bir bütünlük içinde yorumlandýðý spontan ve kavramsal anlayýþý temel almaktadýr. Eserleri Solomon Guggenheim Museum, Viyana Birleþmiþ Milletler Merkezi, Ýstanbul Modern gibi müzelerde, yerli ve yabancý önemli koleksiyonlarda yer almaktadýr.


HABERLER